Tầm nhìn của ATA-STSC

trietly1

“Làm cuộc sống tốt đẹp hơn”

Bằng cách đưa ra các chương trình đào tạo và tư vấn sáng tạo phù hợp với sự phát triển của khách hàng. Chúng tôi cũng cam kết tạo ra một tương lai tươi sáng hơn bằng cách phát triển giá trị mới cho mỗi khách hàng đến với chúng tôi.

Chúng tôi đã lập kế hoạch cụ thể đến năm 2020 đạt được 20 tỷ doanh thu và trở thành một trong năm thương hiệu hàng đầu Việt nam về lĩnh vực Tư vấn giải pháp và đào tạo được khách hàng lựa chọn. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cũng đã lập ra ba phương án chiến lược trong hoạt động quản lý của mình: Sáng Tạo, Hợp Tác Và Tài Năng.