Chuyên gia truyền thông nội bộ

Cô là một chuyên gia truyền thông chủ động trong mọi tình huống và luôn coi trọng kết quả công việc, chuyên về mảng Truyền thông nội bộ và Quản lý thay đổi. Nhiệm vụ của cô là giúp các tổ chức đưa ra những lựa chọn truyền thông chiến lược đúng đắn và đảm bảo thực hiện các công tác truyền thông đó một cách tốt nhất. Cô có bề dày kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các tổ chức xử lý các quy trình thay đổi phức tạp và giúp họ xây dựng hoạt động hỗ trợ nội bộ trong trường hợp có những sự chuyển dịch và thay đổi về mặt văn hóa. Mục tiêu của cô là đóng góp cho sự phát triển của các tổ chức truyền thông cùng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp.

KINH NGHIỆM

Chuyên gia truyền thông nội bộ SNS Bank N.V

Tại Khu vực Utrecht, Hà Lan Làm việc tại Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông, thuộc SNS Bank N.V., với nhiệm vụ chính là phát triển chiến lược truyền thông mới hướng tới truyền thông nội bộ cho cả các nhân viên Công nghệ thông tin và Truyền thông và người sử dụng Công nghệ thông tin trực tiếp tại SNS Bank. Điểm chính của chiến lược này là: – thiết lập các chủ đề truyền thông với nội dung là đưa ra cấu trúc truyền thông và nhấn mạnh tới chiến lược của tổ chức, – thành lập Đội thảo luận truyền thông với nhiệm vụ xem xét và ưu tiên cho những nỗ lực truyền thông trên cơ sở hàng tháng, – chuyển dịch vai trò của các đội truyền thông từ các nhà sáng tạo trên các phương tiện truyền thông đại chúng thành các vị huấn luyện viên, những người hướng dẫn và cố vấn viên.

Fontys Hogeschool Communicatie

Tại Khu vực Eindhoven, Hà Lan  Chuyên gia truyền thông về mảng địa điểm làm việc

FrieslandCampina Tại Khu vực Utrecht, Hà Lan . Đây là một trong số những chương trình Công nghệ thông tin và Truyền thông chiến lược tại FrieslandCampina, Địa điểm làm việc số, giúp các nhân viên làm việc tại một địa điểm bất kỳ, vào mọi thời điểm khác nhau bằng cách sử dụng một thiết bị nào đó. Đây là một tập hợp các dự án khác nhau cùng với một loạt các bên liên quan và lịch trình cụ thể. Dưới vai trò này, cô chịu trách nhiệm về mảng sáng kiến quản lý thay đổi và truyền thông nhân viên, cũng như lựa chọn nhãn hiệu nội bộ cho các chương trình Địa điểm làm việc số Chuyên gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông tạm thời

Friesland Campina Tại Khu vực Utrecht, Hà Lan Tại FrieslandCampina ICT, nhiệm vụ chính của tôi là quản lý truyền thông của các đối tượng sử dụng cuối cùng trên phạm vi toàn thế giới và các hoạt động đào tạo, tập huấn liên quan tới thay đổi Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Nike EMEA – Chuyên gia truyền thông nội bộ, Làm việc trong nhóm Truyền thông của tập đoàn Nike có nhiệm vụ hỗ trợ khu vực Tây Âu, trung tâm Châu Âu và Đông Âu, tôi phụ trách việc triển khai các nền tảng kỹ thuật số nội bộ mới (mạng nội bộ) với chức danh Quản lý nội dung và chỉ đạo dự án. Tôi quản lý một nhóm các chuyên gia kỹ thuật, nhân viên thiết kế và biên tập viên nước ngoài. Ngoài ra, tôi còn giúp mô phỏng và triển khai các chiến dịch tiếp thị toàn cầu dành cho các đối tượng thính giả trong nước.

Nike EMEA – Chuyên gia Công nghệ thông tin và Truyền thông tạm thời tại Khu vực Utrecht, Hà Lan Dưới cương vị là một Chuyên gia Công nghệ thông tin và Truyền thông, tôi phụ trách mảng hỗ trợ truyền thông cho nhiều dự án cũng như hỗ trợ truyền thông hàng ngày với chủ đề kỹ thuật như lỗi ngưng hoạt động, bảo trì, và nâng cấp trên phạm vi toàn châu Âu. Chuyển đổi OPEX (chi phí vận hành) là một trong những chương trình chính của Nike Europe trong năm 2013. Tôi là một thành viên chủ chốt của nhóm dự án về rãnh ghi Viễn thông di động trong OPEX, đưa ra nhiều chiến dịch về nhận định chi phí, lập trang web mới với nội dung cung cấp những hướng dẫn, mẹo hay cho người sử dụng và lưu ý tới quản lý thay đổi và quản lý chuyển dịch trong quá trình RFP. Tôi còn có nhiệm vụ lập các trang Công nghệ thông tin trong phạm vi nền tảng kỹ thuật số nội bộ mới, đây là nền tảng được xây dựng cho Nike Europe: tái xây dựng cơ cấu và thiết kế lại mọi nội dung liên quan tới mảng Công nghệ thông tin.  Chuyên gia truyền thông tạm thời về mảng nhân sự

Nike EMEA – Làm việc tại bộ phận Quản lý nhân sự

Phụ trách mảng truyền thông nội bộ trên phạm vi toàn châu Âu, chiến lược điều tra – thông tin kinh doanh cho các tài liệu truyền thông dành cho các bên liên quan trong nước. Mục đích chính là tập trung vào hai mảng: sáng tạo và triển khai một chiến lược truyền thông tại châu Âu và quản lý thay đổi trong quá trình tái tổ chức trên quy mô lớn liên quan tới Nhân lực tại châu Âu.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) – Chuyên gia truyền thông tạm thời tại Khu vực Eindhoven, Hà Lan SRE hỗ trợ các hoạt động hợp tác tại 21 tỉnh, thành phố tại Brabant. Tôi đã lập và triển khai những kế hoạch truyền thông cho nhiều dự án liên quan tới các kế hoạch lưu động, không gian và nhà ở.  Quản lý truyền thông nội bộ

Philips Corporate Technologies – Quản lý truyền thông nội bộ  tại Khu vực Eindhoven, Hà Lan Trong vai trò là môt Quản lý truyền thông nội bộ, tôi đã lập và triển khai nhiều chiến lược truyền thông nội bộ cho cả Philips Corporation Technologies và Philips Research. Tôi là người chỉ đạo mọi công tác truyền thông nội bộ phát sinh liên quan tới hoạt động tái tổ chức quy mô lớn và thay đổi văn hóa. Tôi còn đưa ra những ý kiến tư vấn và hỗ trợ cho đội quản lý và nhiều nhóm dự án trong quá trình triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ.

ASML – Chuyên gia truyền thông nội bộ, tại Khu vực Eindhoven, Hà Lan Phụ trách nhiều mảng khác nhau từ khâu sản xuất và phân phối thư, thông báo nội bộ hàng ngày tới lập và triển khai các kế hoạch truyền thông nội bộ khi có thay đổi về mặt tổ chức và các dự án Nhân lực.

NXP – Nhân viên truyền thông Công nghệ thông tin

Tại  Khu vực Eindhoven, Hà Lan Tại bộ phận Công nghệ thông tin của NXP Semiconductors, tôi có nhiệm vụ quản lý mọi hoạt động truyền thông trên phạm vi toàn thế giới, bao gồm cả truyền thông trong và ngoài nước. Công việc này đòi hỏi phải đưa ra được chiến lược truyền thông tại các thời điểm tái cơ cấu và những sự trợ giúp về mặt truyền thông cho đội quản lý và một vài nhóm dự án khác.

Woningbouwvereniging Bergopwaarts – Cố vấn truyền thông Từ 09/2005 – 10/2007 (2 năm 2 tháng)

Làm việc tại đây, tôi có nhiệm vụ phát triển các chính sách truyền thông và định hình các bộ phận truyền thông. Với tư cách là một Tổng biên tập tạp chí, viết bài, chỉnh sửa, xem xét và đánh giá một khối lượng lớn công việc hàng ngày cho tổ chức này. Tôi còn là người phát ngôn chính của tờ báo.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Fontys Hogescholen

Quản lý truyền thông chiến lược

BTSW

Thực tập sinh, Lập trình ngôn ngữ Neuro 2008 – 2009

Đại học Tilburg

Nghiên cứu các dịch vụ giải trí

Fontys Hogescholen

Cử nhân truyền thông 1999 – 2003 Chuyên ngành: Truyền thông doanh nghiệp, Phân ngành phụ: Truyền thông tiếp thị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *